«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

Hjelle på 1500 tallet

   

 

 

I skattemanntallet for 1563 står:

Erich po Hielle j daler Førde schipreide skattenenne ff Sundfjordtt anno 1563

 

Han måtte betale 1,5 daler i skatt for flaumsaga + 1 daler i krigsskatt til kongen. 

 

 

 

Fra 1598 og fram til 1614 står Mikkel Hjelle som eigar av heile Hjelle.

 

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.