«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»

Kolbein Falkeid

    

FINDE KJØPTE GARDANE PÅ HJELLE

 

På 1600 tallet er følgande registerrt på Hjelle:

Mikkel Hjelle 1598 - 1614

 

Hjelle hadde i 1626 2 oppsitara, men i 1646 3 oppsittara, fordelt på øvre og nedre Hjelle.

 

I 1636 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Erik Hjelle

Anders Hjelle

 

I 1646 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Erik Pederson Hjelle

Truls Erikson Hjelle

Erik Erikson Hjelle

 

I 1661 er følgande skatteregistrert på Hjelle:

Truls Erikson Hjelle

Jens Hjelle

Anders Hjelle

Peder Erikson Hjelle, eigde deler av Hjelle,  medan Førde-presten Peder Jørgenson Finde eigde resterande.

Kilde: Sorenskriver Steens skrifter

 

I manntallet 1664 er følgande registrert:

Truls 70 år, sønnen Nils 30 år

I tillegg har han sønnene Bendix 12 år og Oluf 8 år

 

Jens 53 år

 

Enken Synnøve Hjelle (etter Anders?)

Sønnen Anders Andersen 12 år

 

Jens Hjelle, gift med Kristi Jonsdatter.

Deres datter Mariette Jensdatter gifter seg med  Erik Eriksen Hjelle. (Nedre Hjelle?)

Han dør i 1679,

Salomon Ellingsen Hjelle, som er gift med en av Jens og Kristi andre døtre. Bruk 1 Ø Hjelle.

Jens Hjelle - skifte etter dødsbo 1697

 

 

Truls Pederson Hjelle gifta seg med Barbro Jensdotter Hornnes og i 1681 kjøpte han ut Peder Finde sin andel på Hjelle, og garden var i hans familie sin eige i fleire generasjonar.

Dei får 3 barn Pernille f. 1673 - Kirsten f. 1675 og Erik f.1677. (Bruk 2 Ø Hjelle)

Truls kan være sønn av Peder Erikson Hjelle.

 

Ved folketellinga i 1701 står kun Truls oppført på innerste Hjelle, da kvinner ikke ble oppført.

Erik står heller ikke oppført. Han flytter til Kvamme og overtar gården der (den første Erik Kvamme).

Det kan tyde på at han gifter seg til gården, men får ingen barn før han gifter seg med Marte Furebøen (ekteskap 2?) og får sønnen Jon Kvamme i 1728

 

Ove Aasen, dagens eigar av Hjelle er 10. generasjon etterkommar av Truls og Barbara Hjelle

Her kan ein spore slekta tilbake i over 300 år til Hjelle.

 

 

 

- Om Hjelle

 

 

 

Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.